Du er her:

Jens Søndergaard på Thisted Bibliotek

"Farvekraft ad helvede til.." Sagde Jens Søndergaard om sine billeder. Kvaliteten af gengivelsen af disse billeder er afhængig af, hvordan din computer er indstillet. Den kommer dog aldrig på højde med synet af billederne dér hvor de hører hjemme, nemlig i bibliotekets udlånssal. Du er velkommen til  at kigge i bibliotekets åbningstid

Tekst: Flemming Skipper

Fjorden, bakkerne, de grønne og gule marker, årstiderne og folkelivet. Himmelrummet over Thy. Det er her altsammen på de syv billeder på Thisted Bibliotek - som på næsten alle de billeder, Jens Søndergaard (1895-1957) malede.

På udlånssalens østvæg hænger tre billeder, der viser Thys Limfjordsside:

sdg1.jpg (63222 bytes) 1. Folkelivsbillede fra Skjoldborg med slugten ned mod Limfjorden.

sdg2.jpg (34797 bytes)  2. En blå Limfjordsflade med de karakteristiske klitter i baggrunden.

sdg3.jpg (53711 bytes)  3. Høstbillede fra et frodigt bakketerræn.

De tre vestvendte billeder er også motivmæssigt "vestvendt":

sdg4.jpg (52943 bytes) 4. Motiv fra fyrtårnet i Hanstholm.

sdg5.jpg (45714 bytes)  5. Udsigt fra Ashøje ved Hurup mod Vestervig Kirke. Aggertangen og Vesterhavet. I forgrunden kartoffeloptagere.

sdg6.jpg (72383 bytes) 6. Parti fra ung plantage.

På nordvæggen billede nr. 7:

sdg7.jpg (61202 bytes) 7. Thisted Købstad og Thisted Bredning set fra den sydlige indfaldsvej.

Jens Søndergaard var i bogstaveligste forstand en farverig kunstner. Han provokerede ikke kun i sit maleri, men var i årtier den mest omtalte kunstner i Danmark. En nyvurdering af Thy-kunstneren skete i forbindelse med en stor udstilling på Nordjyllands Kunstmuseum i begyndelsen af 1990'erne, der understregede Jens Søndergaards betydning for dansk malerkunst. Det vil man også kunne overbevise sig om på Heltborg Museum i Sydthy. Her findes over 200 tegninger, akvareller, litografier og malerier, og samlingen udbygges hele tiden.

Hvis du er interesseret i at læse mere om malerierne på biblioteket og Thy-kunstneren Jens Søndergaard, henvises til "Kunstværk", der kan købes på biblioteket. Her fortælles også om en anden kunstner med tilknytning til Thisted Bibliotek, Svend Wiig Hansen, hvis skulptur "Siddende Kvinde" blev opstillet på plænen foran biblioteket i slutningen af 1960'erne. Det var en turbulent periode også i Thisted, hvor kunstdebatten rasede med uhørt kraft. Det er denne ikke helt almindelige historie fra Thy, der også kan læses i "Kunstværk".

"Kunstværk"
Udgivet af Thisted Bibliotek 1998. 

Kunstværk som pdf fil 

Jens Søndergaard på www.:

Jens Søndergaard film af Jørgen Vestergaard. Filmstriben.dk

Jens Søndergård Museet, Ferring

 

Opdateret 16. september 2014

forsiden     udskrivudskriv

 

Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 13-19, 7700 Thisted
tlf.: 9917 2800 (fra 2007) , e-mail: bibliotek@thisted.dk

Thisted Byvåben